Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 024/2022

Číslo objednávky:
024/2022
Popis plnenia:
BA reaktivácia - prenos licencie QSing5 na iný počítač
Cena:
22,80 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Ardaco, a.s.
IČO:
35829036
DIČ:
2020225581
Adresa:
841 01 Bratislava, Polianky 5
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
17. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
18. 1. 2022