Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 021/2022

Číslo objednávky:
021/2022
Popis plnenia:
UVA publikácia"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2022 - 3 ks
Cena:
184,48 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
PSDOMOV s.r.o
IČO:
51108178
DIČ:
2120589999
Adresa:
010 01 Žilina, Klemensova 34
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
13. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 1. 2022