Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 008/2022

Číslo objednávky:
008/2022
Popis plnenia:
UVA Účtovníctvo ROPO A OBCÍ na r. 2022 - tlačená aj online verzia.
Cena:
135,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Wolters Kluwer SR s.r.o.
IČO:
31348262
DIČ:
20203000964
Adresa:
821 09 Bratislava 2,Mlynské nivy 48
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
10. 1. 2022
Dátum zverejnenia:
11. 1. 2022