Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24. 11. 2021

3100798/2021

UVA čipová karta - 1 ks

28,10 EUR s DPH

Info consult, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100797/2021

BA trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Petra Bednáriková, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100796/2021

KE režijné náklady 10/2021

13,20 EUR s DPH

Lokomotíva a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100795/2021

KE telefón 10/2021

120,36 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100794/2021

ZV internet + senzory 11/2021

753,60 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100792/2021

ZV telefón na SNP 10/2021

4,80 EUR s DPH

O2 Business Services, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100790/2021

ZV správa serverov 10/2021

78,00 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100789/2021

ZV telefón 10/2021

74,26 EUR s DPH

Slovanet, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100788/2021

BA správa serverov 10/2021

120,00 EUR s DPH

ALFA CENTAURI spol. s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100787/2021

ZV teplo 10/2021

967,66 EUR s DPH

STEFE Zvolen, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100786/2021

BA internet 11/2021

880,31 EUR s DPH

SWAN, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100785/2021

UVA multisport karty - 20 ks

540,00 EUR s DPH

Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100784/2021

BA trovy exekúcie

72,00 EUR s DPH

JUDr. Eva Ondrejková, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100783/2021

BA trovy exekúcie

107,21 EUR s DPH

JUDr. Pavel Halás, súdny exekútor

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100782/2021

ZV umývanie áut 14x

168,00 EUR s DPH

H.A.N.T, s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100781/2021

KE služby 3.Q/2021

5 474,05 EUR s DPH

Finančné riaditeľstvo SR

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100780/2021

BA XEROX služby 10/2021

154,44 EUR s DPH

A.S.E.P. spol. s r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100779/2021

ZV linka bezpeč. systému 11/2021

13,80 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100778/2021

UVA poštové poukazy 10/2021

1,12 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100777/2021

UVA PHM 16.-31.10.2021

2 215,68 EUR s DPH

SLOVNAFT, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100776/2021

ZV elektrika 11/2021

596,00 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100775/2021

ZV elektrika 10/2021 - doplatok

150,34 EUR s DPH

Energie2, a.s.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100774/2021

ZV, BA e-learningový kurz prvej pomoci - 9 os.

134,10 EUR

Slovenský červený kríž, územný spolok Banská Bystrica

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100773/2021

ZV online webinár na tému Novela zákona o VO - 1 osoba - zúčtovanie

0,00 EUR

Grantexpert s.r.o.

Úrad vládneho auditu

24. 11. 2021

3100772/2021

KE modul a SW pre dialkovú správu - udalosti systému

423,96 EUR s DPH

TKC alarm s.r.o.

Úrad vládneho auditu

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 2576-2600 z 3627