Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3300024/2021

Číslo faktúry:
3300024/2021
Popis plnenia:
ZV online webinár na tému Novela zákona o VO - 1 osoba - záloha
Cena:
79,90 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Grantexpert s.r.o.
IČO:
47454890
DIČ:
2023906786
Adresa:
821 08 Bratislava, Záhradnícka 72
Dátum doručenia:
22. 10. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
25. 10. 2021
Dátum zverejnenia:
29. 10. 2021
Poznámka:
Objednávka č. 157/2021