Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3300004/2021

Číslo faktúry:
3300004/2021
Popis plnenia:
KE - záloha na školenie
Cena:
50,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
EDUCO-CONSULT s.r.o. Žilina
IČO:
36663484
DIČ:
2022231882
Adresa:
010 08 Žilina, Vysokoškolákov 4
Dátum doručenia:
1. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
5. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
19. 2. 2021
Poznámka:
Obj.č. 009/2021