Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100969/2022

Číslo faktúry:
3100969/2022
Popis plnenia:
UVA - zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 12/2022
Cena:
248,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
IČO:
35859857
DIČ:
2020226846
Adresa:
841 05 Bratislava, Jána Stanislava 3010/1
Dátum doručenia:
12. 1. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
24. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 1. 2023
Poznámka:
číslo zmluvy: 2/2020 v znení dodatku č. 1