Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100968/2022

Číslo faktúry:
3100968/2022
Popis plnenia:
ZV - nájom nádoby 4.Q/2022
Cena:
38,81 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Marius Pedersen, a.s.
IČO: 34115901
DIČ: 2020386148
Adresa: 911 01 Trenčín, Opatovská 1735
Dátum doručenia:
12. 1. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
24. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 1. 2023
Poznámka:
číslo zmluvy: 12228/21 v znení dodatku č. 2 a 3