Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100964/2022

Číslo faktúry:
3100964/2022
Popis plnenia:
ZV - elektrina za garáž BB
Cena:
0,36 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
IČO: 51865467
DIČ: 2120814575
Adresa: 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
Dátum doručenia:
13. 1. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
23. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 1. 2023
Poznámka:
číslo zmluvy: 23/2019