Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100963/2022

Číslo faktúry:
3100963/2022
Popis plnenia:
UVA - 3 ks Obchodný vestník - ročný prístup 3 ks EPI Právny systém Medium - ročný prístup 3 ks VSSR.SK - ročný prístup
Cena:
0,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
S-EPI, s.r.o.
IČO: 36014991
DIČ: 2020100665
Adresa: 010 01 Žilina, Martina Rázusa 23A/8336
Dátum doručenia:
30. 12. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
3. 1. 2023
Poznámka:
obj.: 257/2022, ZP 3300029/2022