Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100762/2021

Číslo faktúry:
3100762/2021
Popis plnenia:
KE trovy exekúcie
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JUDr. Radovan Ferenc, súdny exekútor
IČO:
35512636
DIČ:
1020739115
Adresa:
080 01 Prešov, Slovenská 13
Dátum doručenia:
4. 11. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
12. 11. 2021
Dátum zverejnenia:
24. 11. 2021
Poznámka:
Upovedomenie o zastavení exekúcie 317/EX 511/20 - 32 MM, Výzva oprávneného na zaplatenie náhrady výdavkov a konečné vyúčtovanie exekučného konania