Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100761/2021

Číslo faktúry:
3100761/2021
Popis plnenia:
ZV výmena akumulátora ZV 883CH
Cena:
149,50 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
AUTOKODUS, s.r.o.
IČO:
36530751
DIČ:
2020190414
Adresa:
960 01 Zvolen, Lieskovská cesta 3414/9
Dátum doručenia:
3. 11. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
12. 11. 2021
Dátum zverejnenia:
24. 11. 2021
Poznámka:
Zmluva č. 8/2021, objednávka č. 164/2021