Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100758/2021

Číslo faktúry:
3100758/2021
Popis plnenia:
KE nájomné 11/2021
Cena:
186,66 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Lokomotíva a.s.
IČO:
36174173
Adresa:
Košice, Čermeľská 1
Dátum doručenia:
3. 11. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
12. 11. 2021
Dátum zverejnenia:
24. 11. 2021
Poznámka:
Zmluva ID 12/2015 v znení dodatkov č. 1-4