Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100754/2021

Číslo faktúry:
3100754/2021
Popis plnenia:
ZV spotrebný materiál na prekrytie a nábytku pri výmene okien (fólie, páska papierová)
Cena:
32,52 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o.
IČO:
47531711
DIČ:
2023941051
Adresa:
960 01 Zvolen, Neresnícka cesta 1
Dátum doručenia:
2. 11. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
5. 11. 2021
Dátum zverejnenia:
9. 11. 2021
Poznámka:
Objednávka č. 161/2021