Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100753/2021

Číslo faktúry:
3100753/2021
Popis plnenia:
ZV kontrola PHP - 17 ks a hydrantov - 5 ks
Cena:
90,60 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
IČO:
35859857
DIČ:
2020226846
Adresa:
841 05 Bratislava, Jána Stanislava 3010/1
Dátum doručenia:
28. 10. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
5. 11. 2021
Dátum zverejnenia:
9. 11. 2021
Poznámka:
Zmluva č. 2/2020