Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100752/2021

Číslo faktúry:
3100752/2021
Popis plnenia:
KE pravidelná technická prehliadka SOMV KE 133IU
Cena:
147,06 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
H Point, s.r.o.
IČO:
43838286
DIČ:
2022491878
Adresa:
040 13 Košice, Magnezitárska 11
Dátum doručenia:
27. 10. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
5. 11. 2021
Dátum zverejnenia:
9. 11. 2021
Poznámka:
Zmluva č. 9/2021, objednávka č. 153/2021