Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100749/2021

Číslo faktúry:
3100749/2021
Popis plnenia:
ZV odborná prehliadka a skúška bleskozvodu s podoťahovaním spojov a vypracovanie správy
Cena:
240,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Robert Zelenák - ERZET
IČO:
33297576
DIČ:
1020612637
Adresa:
960 61 Podzámčok, 83
Dátum doručenia:
27. 10. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
29. 10. 2021
Dátum zverejnenia:
2. 11. 2021
Poznámka:
Objednávka č. 144/2021