Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100748/2021

Číslo faktúry:
3100748/2021
Popis plnenia:
ZV kancelársky nábytok na pracovisko UVA ZV, ul. SNP 50
Cena:
1 368,34 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
CODUM s.r.o.
IČO:
35684038
DIČ:
2020355370
Adresa:
851 02 Bratislava, Vranovská 59, prev. Údernícka 5,BA
Dátum doručenia:
27. 10. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
29. 10. 2021
Dátum zverejnenia:
2. 11. 2021
Poznámka:
Objednávka č. 127/2021