Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100745/2021

Číslo faktúry:
3100745/2021
Popis plnenia:
ZV výpočtová technika (keyboardy, myši, prevodník, USB klúče) +switch
Cena:
822,77 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Smart Computer, spol. s r.o.
IČO:
31629881
DIČ:
2020476744
Adresa:
96 01 Zvolen, J.C.Hronského 11
Dátum doručenia:
26. 10. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
27. 10. 2021
Dátum zverejnenia:
29. 10. 2021
Poznámka:
Objednávka č. 129/2021