Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 3100744/2021

Číslo faktúry:
3100744/2021
Popis plnenia:
BA trovy exekúcie
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor
IČO:
33767947
Adresa:
841 02 Bratislava, Koprivnická 9/G
Dátum doručenia:
25. 10. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
29. 10. 2021
Dátum zverejnenia:
2. 11. 2021
Poznámka:
Upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekútora 261EX 69/19