Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100128

Číslo faktúry:
2023/0213100128
Popis plnenia:
ZV - trovy exekúcie EX10033/18
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Judr. Vladimír Kliniec-súdny exekútor
IČO: 35993863
DIČ: 1020589636
Adresa: 971 01 Prievidza, Hollého 1/417
Dátum doručenia:
9. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
15. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 3. 2023