Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100120

Číslo faktúry:
2023/0213100120
Popis plnenia:
ZV - oprava poškodeného displeja, Lenovo FRU of LGD 15,6FHD IPS AG
Cena:
247,92 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
AUTOCONT s.r.o.
IČO: 36396222
DIČ: 2020105428
Adresa: 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Krasovského 14
Dátum doručenia:
7. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
13. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 3. 2023