Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100115

Číslo faktúry:
2023/0213100115
Popis plnenia:
BA - servis zabezpečovacieho systému SATEL INTEGRA 128
Cena:
60,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
BeSecure s.r.o
IČO: 50641280
DIČ: 2120403120
Adresa: 902 01 Pezinok, Za dráhou 6137/21
Dátum doručenia:
7. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
13. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 3. 2023