Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100113

Číslo faktúry:
2023/0213100113
Popis plnenia:
ZV - webinár č. 23027 "Tvorba auditorských zpráv od A do Z".
Cena:
3 751,00 CZK s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Český institut interních auditorů, z.s.
IČO:
62932632
DIČ:
CZ62932632
Adresa:
120 00 Praha , Karlovo náměstí 319/3, Nové Město
Dátum doručenia:
7. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
22. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 3. 2023