Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100110

Číslo faktúry:
2023/0213100110
Popis plnenia:
BA- výstupy zo zariadení 2/2023
Cena:
26,22 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Simply supplies a.s.
IČO:
36283355
DIČ:
2022140791
Adresa:
831 04 Bratislava, Bojnická 3
Dátum doručenia:
6. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
9. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 3. 2023