Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100106

Číslo faktúry:
2023/0213100106
Popis plnenia:
BA - poistenie majetku 2023
Cena:
130,01 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
UNIQA pojisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
IČO: 53812948
Adresa: 851 01 Bratislava, mestská časť Petržalka, Krasovského 3986/15
Dátum doručenia:
3. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
8. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2023