Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100105

Číslo faktúry:
2023/0213100105
Popis plnenia:
BA - služby Nitra 1/2023 ( spotreba elektriny, tepla, upratovacie služby, vodné, stočné, strážna služba, daň z nehnuteľností, deratizácia, BOZUP...)
Cena:
1 110,66 EUR
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
IČO:
30794536
DIČ:
2021777780
Adresa:
949 01 Nitra, Štefánikova 88
Dátum doručenia:
2. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
8. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2023