Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100097

Číslo faktúry:
2023/0213100097
Popis plnenia:
ZV - ochrana majetku 3/2023
Cena:
3,98 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO:
00151866
Adresa:
81272 Bratislava-Staré Mesto, Pribinova 2
Dátum doručenia:
1. 3. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
3. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2023