Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100094

Číslo faktúry:
2023/0213100094
Popis plnenia:
UVA - diskové pole DELL EMC ME5024 Storage Array SSD 12x1,92 TB
Cena:
33 348,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Slovanet, a.s.
IČO:
35954612
DIČ:
2120168479
Adresa:
821 08 Batislava, Záhradnícka 151
Dátum doručenia:
19. 1. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
3. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2023