Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100092

Číslo faktúry:
2023/0213100092
Popis plnenia:
ZV - paušál za SW 2/2023
Cena:
86,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
IČO: 31338551
DIČ: 2020319092
Adresa: Bratislava, Galvaniho 17/B
Dátum doručenia:
28. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
3. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2023