Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100086

Číslo faktúry:
2023/0213100086
Popis plnenia:
UVA - FIX internet a dáta 2/2023
Cena:
533,52 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
O2 Business Services, a.s.
IČO:
50087487
DIČ:
2120172670
Adresa:
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
Dátum doručenia:
2. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
3. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2023