Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100075

Číslo faktúry:
2023/0213100075
Popis plnenia:
BA- Xerox služby 1/2023
Cena:
106,58 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
A.S.E.P. spol. s r.o.
IČO:
35714271
DIČ:
2020220477
Adresa:
841 03 Bratislava, Lamačská cesta 111
Dátum doručenia:
20. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
22. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
21. 3. 2023