Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100071

Číslo faktúry:
2023/0213100071
Popis plnenia:
KE - dodávka tepla 1/2023
Cena:
5 001,60 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Košice
IČO:
31679692
DIČ:
2020485500
Adresa:
040 01 košice, Komenského 7
Dátum doručenia:
17. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
21. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
20. 3. 2023