Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100066

Číslo faktúry:
2023/0213100066
Popis plnenia:
BA - trovy exekúcie EX9/18
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor
IČO: 37852167
DIČ: 1026171267
Adresa: 949 01 Nitra, Moyzesova 542
Dátum doručenia:
16. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
21. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
20. 3. 2023
Poznámka:
Upovedomenie o zastavení exekúcie 247EX 9/18