Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100064

Číslo faktúry:
2023/0213100064
Popis plnenia:
BA - trovy exekúcie EX365/20
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor
IČO: 42400538
DIČ: 1081475252
Adresa: 920 01 Hlohovec, Nám. sv. Michala 5/A
Dátum doručenia:
16. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
21. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
20. 3. 2023
Poznámka:
Upovedomenie o zastavení exekúcie 44Ek/1068/2020