Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100061

Číslo faktúry:
2023/0213100061
Popis plnenia:
BA - zverejnenie pracovnej ponuky: Štátny radca na obdobie 10.2.- 10.3.
Cena:
118,80 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Profesia, spol. s r.o.
IČO:
35800861
DIČ:
2020280933
Adresa:
811 09 Bratislava, Pribinova 19
Dátum doručenia:
13. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
17. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
17. 3. 2023