Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100057

Číslo faktúry:
2023/0213100057
Popis plnenia:
BA- trovy exekúcie EX 271/19
Cena:
72,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Mgr. Petr Krušina, súdny exekútor
IČO:
42173647
DIČ:
1044244828
Adresa:
81108 Bratislava-Staré Mesto, Lazaretská 2514/4
Dátum doručenia:
10. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
17. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
17. 3. 2023
Poznámka:
Upovedomenie o zastavení exekúcie 361EX 271/19-67