Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail faktúry 2023/0213100056

Číslo faktúry:
2023/0213100056
Popis plnenia:
BA - SPN / teplo, vodné, stočné, elektrická energia, upratovanie, odvoz odpadu, údržba a opravy, strážna služba, servis a oprava výťahov, BOZP, telefón,poistné.../ odmena za správu
Cena:
5 166,34 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Tulipa - správa budov, s.r.o.
IČO:
44565828
DIČ:
2022766328
Adresa:
821 04 Bratislava, Banšelová 2
Dátum doručenia:
10. 2. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum úhrady:
17. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
17. 3. 2023