Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Úradná tabuľa

Žiadne dokumenty.

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 7:25
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 8:49
Autor: admin prevod