Základné informácie

Sídlo:

T. G. Masaryka 10
P. O. BOX 194
960 01  Zvolen

Telefón: + 421 45 5240011
Fax: + 421 45 5240050
E-mail: uva(at)uva.sk 

Korešpondenčná adresa:

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

 

Zodpovedná osoba - Ochrana osobných údajov

Ing. Martina Chabadová - referent osobného úradu
zodpovedna.osoba(at)uva.sk, tel.: +421/45/52 40 091, mobil: +421/907 740 469

Príjmové účty ŠR pri platbách uložených sankcií:

SK16 8180 0000 0070 0055 0709
SK25 8180 0000 0070 0055 0741
SK47 8180 0000 0070 0055 0733

Príjmový účet ŠR Ministerstva financií SR:

SK74 8180 0000 0070 0032 5886

IČO: 50086821, DIČ: 2120168479, Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Výdavkový účet ŠR: SK28 8180 0000 0070 0055 0784, BIC kód: SPSRSKBA

Pracovisko Bratislava

+ 421 2 48 21 29 11

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

Pracovisko Košice

+ 421 55 79 67 200

Komenského 52
040 92  Košice

Pracovisko Zvolen

+ 421 2 45 524 00 11

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

Späť na vrch stránky

vedúci zamestnanci

JUDr. Oľga Polášková

riaditeľka

+ 421 2 48 21 29 11
+ 421 903 225 800

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

olga.polaskova(at)uva.sk

Ing. Mária Hudáková

vedúca odboru

Odbor koordinácie a plánovania vládnych auditov medzinárodných zdrojov

+ 421 45 52 40 021
+ 421 905 877 090

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

maria.hudakova(at)uva.sk

Ing. Miroslav Turček

vedúci odboru

Odbor koordinácie a plánovania vládnych auditov vlastných zdrojov

+ 421 2 48 21 29 53
+ 421 918 727  504

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

miroslav.turcek(at)uva.sk

Ing. Ľubica Záchenská

vedúca osobného úradu

+ 421 45 52 40 040
+ 421 908 726  423

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

lubica.zachenska(at)uva.sk

Ing. Brigita Ondreáková

vedúca odboru

Odbor ekonomiky a všeobecnej správy

+ 421 2 48 21 29 23
+ 421 917 555  362

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

brigita.ondreakova(at)uva.sk

Ing. Radoslav Hudák

vedúci pracoviska

+ 421 45 52 40 012
+ 421 905 636 466

pracovisko Zvolen

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

radoslav.hudak(at)uva.sk

JUDr. Ivana Urdzíková

vedúca pracoviska

+ 421 55 79 67 200
+ 421 918 571  504

pracovisko Košice

Komenského 52
040 92  Košice

ivana.urdzikova(at)uva.sk

Ing. Ladislav Vulgan

vedúci pracoviska

+ 421 2 48 21 29 55
+ 421 902 898 782

pracovisko Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

ladislav.vulgan(at)uva.sk

Ing. Eva Jelenová

vedúca oddelenia

Oddelenie správneho konania

+ 421 45 52 40 041
+ 421 918 872 664

pracovisko Zvolen

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

eva.jelenova(at)uva.sk

JUDr. Jarmila Vlčková

vedúca oddelenia

Oddelenie správneho konania

+ 421 55 79 67 526
+ 421 918 903 416

pracovisko Košice

Komenského 52
040 92  Košice

jarmila.vlckova(at)uva.sk

Mgr. Valér Rabenseifer

vedúci oddelenia

Oddelenie správneho konania

+421 2 48 21 29 41
+421 911 229 674

pracovisko Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

valer.rabenseifer(at)uva.sk

Späť na vrch stránky