Základné informácie

Sídlo:

T. G. Masaryka 10
P. O. BOX 194
960 01  Zvolen

Telefón: + 421 45 5240011
Fax: + 421 45 5240050
E-mail: uva@uva.sk 

Korešpondenčná adresa:

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

 

Zodpovedná osoba - Ochrana osobných údajov

Ing. Martina Chabadová - referent osobného úradu
zodpovedna.osoba@uva.sk, tel.: +421/45/52 40 091, mobil: +421/907 740 469

Príjmové účty ŠR pri platbách uložených sankcií:

SK16 8180 0000 0070 0055 0709
SK25 8180 0000 0070 0055 0741
SK47 8180 0000 0070 0055 0733

Príjmový účet ŠR Ministerstva financií SR:

SK74 8180 0000 0070 0032 5886

IČO: 50086821, DIČ: 2120168479, Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Výdavkový účet ŠR: SK28 8180 0000 0070 0055 0784, BIC kód: SPSRSKBA

Pracovisko Bratislava

+ 421 2 48 21 29 11

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

Pracovisko Košice

+ 421 55 79 67 200

Komenského 52
040 92  Košice

Pracovisko Zvolen

+ 421 2 45 524 00 11

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

Späť na vrch stránky

vedúci zamestnanci

JUDr. Oľga Polášková

riaditeľka

+ 421 2 48 21 29 11
+ 421 903 225 800

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

olga.polaskova@uva.sk

Ing. Mária Hudáková

vedúca odboru

Odbor koordinácie a plánovania vládnych auditov medzinárodných zdrojov

+ 421 45 52 40 021
+ 421 905 877 090

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

maria.hudakova@uva.sk

Ing. Miroslav  Turček

vedúci odboru

Odbor koordinácie a plánovania vládnych auditov vlastných zdrojov

+ 421 2 48 21 29 53
+ 421 918 727  504

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

miroslav.turcek@uva.sk

Ing. Ľubica  Záchenská

vedúca osobného úradu

+ 421 45 52 40 040
+ 421 908 726  423

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

lubica.zachenska@uva.sk

Ing. Brigita  Ondreáková

vedúca odboru

Odbor ekonomiky a všeobecnej správy

+ 421 2 48 21 29 23
+ 421 917 555  362

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

brigita.ondreakova@uva.sk

Ing. Michaela  Kostolanská

vedúca oddelenia

Ekonomické oddelenie

+ 421 2 48 21 29 22
+ 421 918 876  509

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

michaela.kostolanska@uva.sk

Ing. Rastislav  Pajtík

vedúci oddelenia

Oddelenie  projektov a verejného obstarávania

+ 421 45 52 40 020
+ 421 915 392  519

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

rastislav.pajtik@uva.sk

Ing. Ladislav  Vulgan

vedúci pracoviska

+ 421 2 48 21 29 55
+ 421 902 898 782

pracovisko  Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

ladislav.vulgan@uva.sk

JUDr. Silvia  Korčáková

vedúca oddelenia

Oddelenie správneho konania

+ 421 2 48 21 29 44
+ 421 911 229  674

pracovisko  Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

silvia.korcakova@uva.sk

Ing. Mária Barnášová

vedúca oddelenia

Oddelenie vládneho auditu vlastných zdrojov I.

+ 421 2 48 21 29 51
+ 421 918 727 475

pracovisko  Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

maria.barnasova@uva.sk

Ing. Janette  Čulíková

vedúca oddelenia

Oddelenie vládneho auditu vlastných zdrojov II.

+ 421 2 48 21 29 79
+ 421 917 555 385

pracovisko  Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

janette.culikova@uva.sk

Mgr. Jaroslav  Kouřil

vedúci oddelenia

Oddelenie vládneho auditu ERDF a KF I.

+ 421 2 48 21 29 52
+ 421 911 229  679

pracovisko Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

jaroslav.kouril@uva.sk

Ing. Martin Daniš

vedúci oddelenia

Oddelenie vládneho auditu ERDF a KF II.

+421 917 555 390

pracovisko Bratislava

Štefánikova trieda 86/88
949 01  Nitra

martin.danis@uva.sk

Mgr. Dagmar  Balážová

vedúca oddelenia

Oddelenie vládneho auditu ESF a iných zdrojov

+ 421 2 48 21 29 81
+ 421 917 555  360

pracovisko  Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

dagmar.balazova@uva.sk

Ing. Radoslav  Hudák

vedúci pracoviska

+ 421 45 52 40 012
+ 421 905 636 466

pracovisko Zvolen

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

radoslav.hudak@uva.sk

Ing. Eva Jelenová

vedúca oddelenia

Oddelenie správneho konania

+ 421 45 52 40 041
+ 421 918 872  664

pracovisko Zvolen

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

eva.jelenova@uva.sk

Ing. Marek Minich

vedúci oddelenia

Oddelenie vládneho auditu vlastných zdrojov

+ 421 45 52 40 030
+ 421 905 877  530

pracovisko Zvolen

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

marek.minich@uva.sk

Ing. Eva  Michalcová

vedúca oddelenia

Oddelenie vládneho auditu ERDF a KF

+ 421 45 52 40 022
+ 421 907 899 438

pracovisko Zvolen

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

eva.michalcova@uva.sk

Ing. Katarína  Šimkovicová

vedúca oddelenia

Oddelenie  vládneho auditu ESF a iných zdrojov

+ 421 45 52 40 017
+ 421 915 392  512

pracovisko Zvolen

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

katarina.simkovicova@uva.sk

JUDr. Ivana  Urdzíková

vedúca pracoviska

+ 421 55 79 67 200
+ 421 918 571  504

pracovisko Košice

Komenského 52
040 92  Košice

ivana.urdzikova@uva.sk

JUDr. Jarmila  Vlčková

vedúca oddelenia

Oddelenie správneho konania

+ 421 55 79 67 526
+ 421 918 903  416

pracovisko Košice

Komenského 52
040 92  Košice

jarmila.vlckova@uva.sk

Ing. Štefan Tomčo  

vedúci oddelenia

Oddelenie vládneho auditu vlastných zdrojov

+ 421 55 79 67 260
+ 421 905 820  818

pracovisko Košice

Komenského 52
040 92  Košice

stefan.tomco@uva.sk

Ing. Mgr. Mikuláš  Jacko

vedúca oddelenia

Oddelenie vládneho auditu ERDF a KF

+421 55 79 67 421
+421 918 903 423

pracovisko Košice

Komenského 52
040 92  Košice

mikulas.jacko@uva.sk

 Ing. Miroslava Štofčíková

vedúca oddelenia

Oddelenie vládneho auditu ESF a iných zdrojov

+ 421 55 79 67 410
+ 421 905 324 663

pracovisko Košice

Komenského 52
040 92  Košice

miroslava.stofcikova@uva.sk

Späť na vrch stránky